Katodritou,Eirini

Institution: 251 General Air Force Hospital, Greece

Top Collaborators: Pouli A, Michalis E, Dimopoulos MA, Zervas K, , Terpos E, Economopoulos T, Verrou E, Anargyrou K, Tsionos K, Roussou M, Delimpasi S, Parcharidou A, Kartasis Z, Zomas A, Symeonidis A, Tsiftsakis E, Viniou NA, Kastritis E, Anagnostopoulos N

Research Interests: Multiple Myeloma, Patients, Serum, Filtration, Genes, Glomerular Filtration Rate, Microarray Analysis, Dehydrogenase, Disease, Lactate, Lactate Dehydrogenase, Survival