Katayev,Evgeny A

Institution: M.V. Lomonosov Moscow State University, Russian Federation

Top Collaborators: Tananaev IG, Ustynyuk YA, Khrustalev VN, Kolesnikov GV, German KE, Kirakosyan G

Research Interests: Methods, Pertechnetate