Karageorgopoulos,D E

Institution: Alfa Institute of Biomedical Sciences, Greece

Top Collaborators: Falagas ME, Athanasoulia AP, Kapaskelis AM, Kouranos VD, Koletsi PK, Baskouta E, Rafailidis PI, Dimopoulos G, Kotsantis IK, Sgouros K, Peppas G, Samonis G, Kakisi OK, Athanassa Z, Vouloumanou EK, Mavros MN, Michalopoulos A, Rodopoulou SP, Kastoris AC, Thomaidis PC

Research Interests: Infections, Patients, Mortality, Infection, Therapeutic, Urinary Tract, Urinary Tract Infections, Association, Cohort Studies, Patient, Laboratory, Staphylococcus, Treatment, Beta-lactamase, Enterobacteriaceae, Escherichia, Escherichia Coli, Fosfomycin, Hospital, Klebsiella