Karageorgopoulos,D E

Institution: Alfa Institute of Biomedical Sciences, Greece

Top Collaborators: Falagas ME, Kapaskelis AM, Kouranos VD, Koletsi PK, Baskouta E, Rafailidis PI, Dimopoulos G, Athanasoulia AP, Samonis G, Kakisi OK, Athanassa Z, Vouloumanou EK, Mavros MN, Michalopoulos A, Rodopoulou SP, Kastoris AC, Thomaidis PC, Kotsantis IK, Peppas G, Sgouros K

Research Interests: Infections, Patients, Mortality, Infection, Therapeutic, Urinary Tract, Urinary Tract Infections, Association, Cohort Studies, Patient, Laboratory, Staphylococcus, Treatment, Beta-lactamase, Enterobacteriaceae, Escherichia, Escherichia Coli, Fosfomycin, Hospital, Klebsiella