Karageorgopoulos,D E

Institution: Alfa Institute of Biomedical Sciences, Greece

Top Collaborators: Falagas ME, Koletsi PK, Baskouta E, Rafailidis PI, Dimopoulos G, Athanasoulia AP, Kapaskelis AM, Kouranos VD, Mavros MN, Michalopoulos A, Rodopoulou SP, Kastoris AC, Thomaidis PC, Kotsantis IK, Peppas G, Sgouros K, Samonis G, Kakisi OK, Athanassa Z, Vouloumanou EK

Research Interests: Infections, Patients, Mortality, Infection, Therapeutic, Urinary Tract, Urinary Tract Infections, Association, Cohort Studies, Patient, Laboratory, Staphylococcus, Treatment, Beta-lactamase, Enterobacteriaceae, Escherichia, Escherichia Coli, Fosfomycin, Hospital, Klebsiella