Kang,Zhen-Sheng

Institution: Northwest A & F University, China

Top Collaborators: Huang LL, Yan X, Tu X, Gao XN, Wang JM, Liu HY, Xu HM, Li M, Wang XJ, Zheng WM, Zhao J, Buchenauer H, Lu NH, Duan YH, Guo J, Ding K, Wang SJ, Zhang H, Dai XW, Chen YY

Research Interests: Gene, Wheat, Infection, Salicylic Acid, Cdna, Family, PCR, Play, Proteins, Roles, Transient, Abscisic Acid, Role, Seedlings, Signal Transduction, Treatments, Disease, Genes, Oxygen, Cells