Kanavakis,E

Institution: University of Athens, Greece

Top Collaborators: Kitsiou-tzeli S, Sofocleous C, Tzetis M, Vrettou C, Traeger-synodinos J, Xaidara A, Giannikou K, Fryssira H, Pampanos A, Mavrou A, Oikonomakis V, Rombos I, Fylaktou I, Kanaka-gantenbein C, Sakellariou P, Stefanadis C, Kekou K, Tzagkaraki E, Fryssira-kanioura H, Manta P

Research Interests: Patients, Syndrome, Phenotype, Gene, Autism, Genes, Disease, Genotype, Diagnosis, Angelman Syndrome, Autism Spectrum Disorders, Carrying, Comparative Genomic Hybridization, Genomic Hybridization, Patient, Seizures, Cell, Graphite, Iron, Oxygen