Kanaka-Gantenbein,Christina

Institution: Athens University Medical School, Greece

Top Collaborators: Chrousos GP, Papassotiriou I, Sakka SD, Malamitsi-puchner A, Loutradis D, Paschali E, Kyriakakou M, Chrousos G, Mastorakos G, Papastamataki M, Boutsikou T, Bartzeliotou A, Hassiakos D, Vazeou A, Roma E, Karamouzis I, Pervanidou P, Berardelli R, Iliadis S, Karamouzis M

Research Interests: Children, Disease, Diabetes Mellitus, Binding Protein, Drive, Growth, Insulin, Iugr, Survival, Diseases, Syndrome, Treatment, Type 1 Diabetes Mellitus, Fertilization, In Vitro Fertilization, Prospective Studies, Reproduction, Reproduction Techniques, Birth, Birth Weight