Kaloyianni,Martha

Institution: Aristotle University of Thessaloniki, Greece

Top Collaborators: Koliakos G, Konstantinidis D, Paletas K, Kostidou E, Dailianis S, Patetsini E, Koutsogiannaki S

Research Interests: Inhibition, Proteins, Kinase, Nadph, Nadph Oxidase, Oxidase, Role, Adipose Tissue, Affect, Atherosclerosis, Human, Leptin, Monocytes, Tissue, Laminin, Isoforms, Oxidative Stress, Protein Kinase, Protein Kinase C, Superoxide