Kakuchi,Ryohei

Institution: University of Hamburg, N/A

Research Interests: Copper, Chemistry, Polymer, Polymerization