Jun,Tang

Institution: China Academy of Engineering Physics, China

Top Collaborators: Honghuan L, Guang-jun H, Rui Z, Ming-zhe Q, Ying D, Qinghua D, Xiaodong H, Mingzhe W, Lei D, Xiang Z, Yan-liang Q, Xiao-yang S, Yan-hui Z, Min C, Guo-shen G, Dangpeng X, Ming-chun W, Jianjun W, Zhong-bing L, Mingzhong L

Research Interests: Knowledge, Laser, Power, Pulse, Time, Children, Dexamethasone, Histamine, Histamine Release, Promethazine