Jun,Tao

Institution: Wuhan General Hospital of Guangzhou Command, China

Top Collaborators: Ying D, Qinghua D, Xiaodong H, Mingzhe W, Lei D, Xiang Z, Yan-liang Q, Xiao-yang S, Yan-hui Z, Min C, Guo-shen G, Ming-chun W, Dangpeng X, Zhong-bing L, Jianjun W, Qing-li W, Mingzhong L, Honghuan L, Guang-jun H, Rui Z

Research Interests: Knowledge, Laser, Power, Pulse, Time, Children, Dexamethasone, Histamine, Histamine Release, Promethazine