Jinjin,Bai

Institution: Hangzhou First People's Hospital, China

Top Collaborators: Li Z, Hanqing C, Wei Z, Rongchao Y, Jing Y, Wenqin Y, Xiping Z, Ruiping Z, Binyan Y

Research Interests: Dexamethasone, Injury, Pancreatitis, Rats, Spleen