Jing,Hai-Chun

Institution: Chinese Academy of Sciences, China

Top Collaborators: Sun LJ, Li LG, Peng Y, Dong SS, Liu TF, Jiang S, Ramachandran S, Liu CM, Wu XY, Kuai BK, Jia JZ, Wang TT, Ren ZJ, Liu ZQ, Zheng LY, Feng X, Guo XS, Guo RQ, He B, Li BG

Research Interests: Breeding, Biomass, Grain, Plant, Production, Sorghum, Gene, Growth, Potassium, Food, Genome, Sorghum Bicolor, Sorghums, Stem, Aging, Cereals, Efficiency, Genes, Life, Photosynthesis