Jing,Hai-Chun

Institution: Chinese Academy of Sciences, China

Top Collaborators: Peng Y, Dong SS, Liu TF, Jiang S, Ramachandran S, Liu CM, Wu XY, Kuai BK, Jia JZ, Wang TT, Ren ZJ, Liu ZQ, Feng X, Zheng LY, Guo RQ, Guo XS, Li BG, He B, Li LG, Sun LJ

Research Interests: Breeding, Biomass, Grain, Plant, Production, Sorghum, Gene, Growth, Potassium, Food, Genome, Sorghum Bicolor, Sorghums, Stem, Aging, Cereals, Efficiency, Genes, Life, Photosynthesis