Jing,Hai-Chun

Institution: Chinese Academy of Sciences, China

Top Collaborators: Guo XS, Guo RQ, He B, Li BG, Sun LJ, Li LG, Peng Y, Dong SS, Liu TF, Jiang S, Ramachandran S, Liu CM, Wu XY, Kuai BK, Jia JZ, Wang TT, Ren ZJ, Liu ZQ, Zheng LY, Feng X

Research Interests: Breeding, Biomass, Grain, Plant, Production, Sorghum, Gene, Growth, Potassium, Food, Genome, Sorghum Bicolor, Sorghums, Stem, Aging, Cereals, Efficiency, Genes, Life, Photosynthesis