Jin,Hui-Zi

Institution: Shanghai Jiao Tong University, China

Top Collaborators: Liu XH, Zhang WD, Chen M, Qin JJ, Fu JJ, Hu XJ

Research Interests: Ethanol, Esters, Flavonoids, Macrophages, Production