Jin,Hui Min

Institution: Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, China

Top Collaborators: Pan Y, Guo LL, Zhu XJ, Tan LY, Xu QJ, Cai LL, Shu JL, Liu XL, Zhou DC, Qiao QY, Fu SK, Zhou JH, Gao FH, Sun J, Yang CB, Xie ZW, Shao WQ, Xu XD, Gu HF

Research Interests: Patients, Dialysis, Risk, Adiponectin, Angiotensin Ii, Disease, Kidney, Kidney Disease, Sodium, Water, Homocysteine, Mortality, Erythropoietin, Angiotensin, Angiotensin Ii Type 1 Receptor, Concentration, Literature, Plasma, Regulation, Peritoneum