Jin,Guo-Xin

Institution: Fudan University, China

Top Collaborators: Lin YJ, Han YF, Li H, Wang JQ, Hu P, Yao ZJ, Jia AQ, Huang SL, Wang GL, Huo XK, Su G, Zhang WZ, Fei Y, Weng LH, Yu WB, Xiao XQ, Zhang JS, Huang YB, Wang F, Shi XC

Research Interests: X-ray, Ligands, Molecular Structures, Titanium, X-ray Diffraction, Polymerization, Ruthenium, Silver, Iridium, Rhodium, Spectroscopy, Treatment, Mao, Electron, Temperature, Chromium, Zirconium, Sulfur, Chemistry, Sodium