Jijun,Zhao

Institution: Second Military Medical University, China

Top Collaborators: Wenjun H, Zhaofan X, Yuxiang L, Hongtai T, Lu T, Jianqiang Y, Xiuying D, Wanfang Z, Wannian Z, Xiaoyan H, Shichu X, Wen N, Xiuqiang M, Yinsheng W, Ming Y, Guoxia M, Guangyi W

Research Interests: Oxygen, Acute Pain, Analgesia, Analgesics, Burn, Debridement, Dressing, Fear, Injury, Nitrous Oxide, Pain, Physicians