Jie,Zhang

Institution: Fudan University, China

Top Collaborators: Wang J, Zhang Y, Wang Y, Xu R, Sun Z, Li L, He Y, Liqing H, Huang Q, Hongru L, Leng B, Feng Z, He W, Chongxun Z, Sheng Y, Pokhrel S, Li F, Shaoqing Y, Song Y, Ruxin Z

Research Interests: Oxygen, Water, Bias, Biomass, Biosensor, Cell, Cells, Detection Limit, Life, Membrane, Paper, Sensitivity, Temperature, Time, Transfer, Hypoxic Ischemic Encephalopathy, Ischemic Encephalopathy, Newborns, Disease, Inflammation