Jiao,Nianzhi

Institution: Xiamen University, China

Top Collaborators: Zhang C, Cui Y, Feng P, Wang Y, Zhang B, Shen T, Fu Y, Liu K, Qin C, Ding S, Zhang Y, Zheng Q, Xiang SK, Zhang LH, Zhao Z, Tang K, Ou Y, Li Q, Li S, Xu Y

Research Interests: Carbon, Water, Gene, Oxygen, DNA, rRNA Gene, Bacteria, Acids, G+c Content, Strain, Community, Light, Paper, Nitrogen, Genes, Role, Family, Fatty Acids, Lipids, Alkenes