Jianji,Wang

Institution: Xinxiang Medical University, China

Top Collaborators: Xiaolong W, Xia G, Jing F, Guifen Z

Research Interests: Water, Adsorption, Affect, Area Analysis, Fourier Transform, Hplc, Ionic Liquids, Kinetics, Polymer, Separation