Jiang,Wei-Wen

Institution: Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, China

Top Collaborators: Zhou ZT, He QB, Liu Y, Ma LW, Xiao W, Bao ZX, Zhang CY, Zhang XY, Shi LJ, Shi P, Liu W

Research Interests: Patients, Cell, ATP, Biomarkers, Cancer, Lichen, Lichen Planus, Oral Cancer, Oral Lichen Planus, Risk, Associations, Blood, Cancers, Carcinomas, Death, Gene, Head, Kinase, Methylation, Neck