Jiang,Shi-Jin

Institution: Shandong Agricultural University, China

Top Collaborators: Xie ZJ, Zhu YL, Zou JF, Xiang QW, Wang X, Sun YN, Gao JM, Wang Y, Chen Z, Hsiao VK, Tang JY, Zhao Q, Zhao F, Zhou EM, Hsieh MW, Liu CL, Liu Y, Chen JH, Zhang S, Chu YL

Research Interests: Arsenic, PH, Separation, Methanol, Mass Spectrometry, Plasma, Spectrometry, Limits Of Detection, Capsid, Capsid Protein, Circovirus, Duck, Dimethylarsinic Acid, Nebulizer, Detection Limits, Thiourea, Chromium, Water, Ducks, Acid, Dimethylarsinic