Jiang,Liang-Duo

Institution: Capital Medical University, China

Top Collaborators: Liang ZA, Gu L, Dong JP, Liang LR, Li XW, Hu K, He XS, Sun YH, An Y, Yang T, Cao ZX, Guo YM, Wen XM, Wang C, Wang YG, Cao B, Liu YL, Liu QQ, Zou ZQ

Research Interests: Influenza