Jiang,Ji-Hong

Institution: Jiangsu Normal University, China

Top Collaborators: Qin S, Bian GK, Xing K, Zhang YJ, Tang LJ, Li WJ, Cao CL, Yuan B, Wu Z, Zhang WD, Yu RQ, Wang Y, Tamura T, Liu CH, Dai CC, Wang HQ, Lin Q, Chen YQ, Chen XM, Zhang SQ

Research Interests: DNA, Gene, rRNA Gene, Strain, Cell, Gold, Diaminopimelic Acid, Plant, Acids, Fatty Acids, Strains, Biosensor, Detection Limit, Fluorescence, Menaquinone, Arabinose, Galactose, Peptidoglycan, Enzymes, Sensitivity