Jiang,Ji-Hong

Institution: Jiangsu Normal University, China

Top Collaborators: Qin S, Xing K, Bian GK, Zhang YJ, Tang LJ, Li WJ, Cao CL, Yuan B, Wu Z, Zhang WD, Yu RQ, Wang Y, Tamura T, Liu CH, Dai CC, Wang HQ, Zhang SQ, Zhou DM, Chen XM, Yan ZW

Research Interests: DNA, Gene, rRNA Gene, Strain, Cell, Gold, Diaminopimelic Acid, Plant, Acids, Fatty Acids, Strains, Biosensor, Detection Limit, Fluorescence, Menaquinone, Arabinose, Galactose, Peptidoglycan, Enzymes, Sensitivity