Jiang,De An

Institution: Zhejiang University, China

Top Collaborators: Zhang S, Xu Y, Qian Q, Qi Y, Shen C, Wang S

Research Interests: Iron, Acetic Acid, Auxin, Biomass, Genes, Hair, Oryza, Oryza Sativa, Plant, Rice, Sensitivity, Staining, Starvation, Treatments