Jiang,Shi-Jin

Institution: Shandong Agricultural University, China

Top Collaborators: Xie ZJ, Zhu YL, Xiang QW, Wang X, Sun YN, Zou JF, Gao JM, Wang Y, Zhao Q, Zhao F, Zhou EM, Hsieh MW, Liu CL, Liu Y, Chen JH, Zhang S, Chu YL, Li DW, Hsieh YJ, Lin ML

Research Interests: Arsenic, PH, Separation, Methanol, Mass Spectrometry, Plasma, Spectrometry, Limits Of Detection, Capsid, Capsid Protein, Circovirus, Duck, Dimethylarsinic Acid, Nebulizer, Detection Limits, Thiourea, Chromium, Water, Ducks, Acid, Dimethylarsinic