Jiang,Qing-Wu

Institution: Fudan University, China

Top Collaborators: Zhou YB, Wei JG, Chen Y, Liang S, Wang HX, Zhou Y, Zhang ZJ, Yang MX, Zheng HM, Wang B, Yihuo WL, Xu J, Liu GM, Li TD, Wang HY, Tang XL, Qiao CD, Ren XW, Zhu R, Ju LW

Research Interests: Schistosomiasis, Snail, Human, Infections, Population, Infection, Prevalence, Chemotherapy, Humans, Praziquantel, Schistosoma, Schistosoma Japonicum, Hydrogen, Epidemiological Studies, Methanol, Water, Habitat, Habitats, Migration, Population Size