Jiang,Ming-De

Institution: Chengdu Military General Hospital, China

Top Collaborators: Zhang Y, Qin JP, Wang YX, Zheng SM, Lin H, Liu XC, Shen CF, Wang Z, Wu XL, Zeng WZ, Xu H

Research Interests: Chronic Hepatitis, Chronic Hepatitis B, Consensus, Hepatitis, Hepatitis B, Patients, Cessation Of Treatment, Lamivudine, Relapse, Retreatment, Safety, Treatment