Jiang,Liang-Duo

Institution: Capital Medical University, China

Top Collaborators: Dong JP, Liang LR, Li XW, Hu K, He XS, Sun YH, An Y, Yang T, Cao ZX, Guo YM, Wen XM, Wang C, Wang YG, Cao B, Liu YL, Liu QQ, Zou ZQ, Liang ZA, Gu L

Research Interests: Influenza