Jiang,Liang-Duo

Institution: Capital Medical University, China

Top Collaborators: Liu QQ, Liu YL, Zou ZQ, Liang ZA, Gu L, Dong JP, Liang LR, Li XW, Hu K, He XS, Sun YH, An Y, Yang T, Cao ZX, Guo YM, Wang C, Wen XM, Cao B, Wang YG

Research Interests: Influenza