Jiang,Ji-Hong

Institution: Jiangsu Normal University, China

Top Collaborators: Qin S, Xing K, Bian GK, Tang LJ, Zhang YJ, Li WJ, Cao CL, Zhang WD, Yu RQ, Yuan B, Wu Z, Liu CH, Dai CC, Wang Y, Tamura T, Wang HQ, Klenk HP, Zhao LM, Zhang LM, Liu JJ

Research Interests: DNA, Gene, rRNA Gene, Strain, Cell, Gold, Diaminopimelic Acid, Plant, Acids, Fatty Acids, Strains, Biosensor, Detection Limit, Fluorescence, Menaquinone, Arabinose, Galactose, Peptidoglycan, Enzymes, Sensitivity