Jiang,Gui-bin

Institution: Chinese Academy of Sciences, China

Top Collaborators: Liu JF, Liu R, Shi JB, Yin YG, Wang T, Meng M, Shao JJ, Zhang Z, Liu S, Zhang KG, Qu G, Zhang QH, Wang X, Feng TT, Yao Y, Gao LH, Xia T, Hu XL, Tao Y, Zhou XX

Research Interests: Water, Carbon, Mercury, Silver, Chromatography, Concentration, Liquid Chromatography, Mass Spectrometry, Spectrometry, Ions, Membrane, Gold, Nanoparticles, Ammonia, Paper, PH, Hplc, Work, Nanowires, Cell