Jiang,Gui-bin

Institution: Chinese Academy of Sciences, China

Top Collaborators: Liu JF, Liu R, Shi JB, Yin YG, Wang T, Meng M, Shao JJ, Zhang Z, Tan ZQ, Liu S, Zhang KG, Qu G, Zhang QH, Wang X, Feng TT, Yao Y, Gao LH, Xia T, Hu XL, Tao Y

Research Interests: Water, Carbon, Mercury, Silver, Chromatography, Concentration, Liquid Chromatography, Mass Spectrometry, Spectrometry, Ions, Membrane, Gold, Nanoparticles, Ammonia, Paper, PH, Hplc, Work, Nanowires, Cell