Jiang,B

Institution: Fudan University, China

Top Collaborators: Wang Y, Wang Z, Wang X, Gong W, Mu W, Zhang T, Peng L, Huang Y, Glass RI, Yin X, Kou Y, Wang J, Zheng H, Liu S, Zhang Y, Li W, Gentsch JR, Zhang P, Moon S, Zhi F

Research Interests: Cancer, Cells, Human, Cell, Gene, Role, Patients, Rotavirus, Production, Children, Water, Time, Colorectal Cancer, Chinese, Kinase, Sensitivity, PH, Regulation, Risk, Glycogen