Jian,Wen-Bin

Institution: National Chiao Tung University, Taiwan

Top Collaborators: Fang J, Chiu SC, Lin YF, Jhang JS, Liu Z, Ou YC, Cheng SF, Chen JF, Chang CH, Chang YW, Hsu SY, Chiu YC, Hung HC, Kai JJ, Wang ST, Fu SK, Chen CH, Xie WJ, Yang SH, Hsu CS

Research Interests: Electron, Electron Transport, Nanocrystal, Nanocrystals, Gold, Microscopy, Nitrogen, Quantum Dots, Semiconductor, Behavior, Nanomaterials, Work, Separation, Temperature, Law, Power, Quantum Dot, Scanning Tunneling Microscopy, Science, Spectroscopy