Jian,Wen-Bin

Institution: National Chiao Tung University, Taiwan

Top Collaborators: Fang J, Chiu SC, Lin YF, Liu Z, Ou YC, Cheng SF, Chen JF, Jhang JS, Hung HC, Kai JJ, Wang ST, Fu SK, Chen CH, Xie WJ, Yang SH, Hsu CS, Chen TH, Zhou X, Chang CH, Chang YW

Research Interests: Electron, Electron Transport, Nanocrystal, Nanocrystals, Gold, Microscopy, Nitrogen, Quantum Dots, Semiconductor, Behavior, Nanomaterials, Work, Separation, Temperature, Law, Power, Quantum Dot, Scanning Tunneling Microscopy, Science, Spectroscopy