Jian,Wen-Bin

Institution: National Chiao Tung University, Taiwan

Top Collaborators: Fang J, Lin YF, Chiu SC, Ou YC, Cheng SF, Chen JF, Jhang JS, Liu Z, Fu SK, Chen CH, Xie WJ, Yang SH, Hsu CS, Chen TH, Zhou X, Chang CH, Chang YW, Hsu SY, Chiu YC, Hung HC

Research Interests: Electron, Electron Transport, Nanocrystal, Nanocrystals, Gold, Microscopy, Nitrogen, Quantum Dots, Semiconductor, Behavior, Nanomaterials, Work, Separation, Temperature, Law, Power, Quantum Dot, Scanning Tunneling Microscopy, Science, Spectroscopy