Jia,Zongchao

Institution: Queen's University, Canada

Top Collaborators: Asrar S, Rahman MN, Zhou Z, Zheng J, Vlahakis JZ, Vukomanovic D, Szarek WA, Nakatsu K, Currie MA, Xie W, Ye Q, Li Q, Todorovski Z, Tan H, Lu L, Li X, Chen G, Zhang J, Wang B, Faucher F

Research Interests: Kinase, Regulation, Growth, Proteins, Tyrosine, Ammonia, Escherichia, Escherichia Coli, Genes, Bacteria, Family, Calcium, Iron, Report, Active Site, Carbon, Kinases, Water, Urea, Actin