Jamurtas,A Z

Institution: European University of Cyprus, Cyprus

Top Collaborators: Fatouros IG, Koutedakis Y, Nikolaidis MG, Paschalis V, Theodorou AA, Panayiotou G, Deli CK, Fotopoulou N, Sampanis M, Koutsias S, Georgakouli K, Zalavras A, Kouretas D, Giakas G, Sakellariou GK

Research Interests: Exercise, Blood, Muscle, Energy Expenditure, Expenditure, Lipoprotein, Rest, Body Mass Index, Cost, Dyslipidemias, Lifestyle, Obesity, Overweight, Blood Cells, Cells, Erythrocytes, Leukocytes, Oxidative Stress, Plasma, Skeletal Muscle