Jamurtas,A Z

Institution: European University of Cyprus, Cyprus

Top Collaborators: Nikolaidis MG, Fatouros IG, Koutedakis Y, Theodorou AA, Paschalis V, Panayiotou G, Deli CK, Fotopoulou N, Sampanis M, Giakas G, Sakellariou GK, Koutsias S, Georgakouli K, Zalavras A, Kouretas D

Research Interests: Exercise, Blood, Muscle, Energy Expenditure, Expenditure, Lipoprotein, Rest, Body Mass Index, Cost, Dyslipidemias, Lifestyle, Obesity, Overweight, Blood Cells, Cells, Erythrocytes, Leukocytes, Oxidative Stress, Plasma, Skeletal Muscle