Huo,Tonglin

Institution: Tongji University, China

Top Collaborators: Zhou H, Zhu J, Li H, Wang Z, Jonnard P, Le Guen K, André JM, Zhou S, Hu MH, Zhong Q, Li W, Zhang Z, Huang Q, Zhang L, Lin H, Jin C

Research Interests: Efficiency, X-ray, Fluorine, Tin, Films, Incidence, Diffusion, Heat, Crystallization, Electron, Glass, Technology, X-ray Diffraction