Huang,Zhi-Li

Institution: Fudan University, China

Top Collaborators: Urade Y, Qu WM, Zeng S, Xu XH, Chen CR, Quan T, Wang YQ, Yue XF, Qiu MH, Yan MM, Zhao X, Xu Y, Zhao Q, Wang Q, Tan R, Liu AM, Zheng P, Tu ZC, Xu XY, Long F

Research Interests: Sleep, Eye, Mice, Eye Movement, Movement, Rapid Eye Movement, Wakefulness, Dopamine, Rem Sleep, Treatment, Role, Microscopy, Time, Eeg, Behaviors, Power, Regulation, Light, Electroencephalogram, Preoptic Area