Huang,Sheng-He

Institution: University of Southern California, USA

Top Collaborators: Chi F, Wu CH, Wang L, Jong A, Jong TD, Kuo CJ, Lee HC, Filler G, Che X, Wang X, Zheng X, Tsai SY, Chung KH, Wu JY, Ouyang Y, Lee WC, Wu C, Wong HY, Li W, Sheard MA

Research Interests: Brain, Role, Patients, Endothelial Cells, Human, Nystatin, Vimentin, Treatment, Cells, Escherichia, Escherichia Coli, Infections, Patient, Bacterial Meningitis, Blood, Blood-brain Barrier, Meningitis, Report, Infection, Bacteria