Huang,Sheng-He

Institution: University of Southern California, USA

Top Collaborators: Chi F, Wu CH, Wang L, Jong A, Jong TD, Lee HC, Filler G, Che X, Wang X, Zheng X, Tsai SY, Chung KH, Wu JY, Kuo CJ, Wong HY, Wu C, Li W, Sheard MA, Chai YY, Shi W

Research Interests: Brain, Role, Patients, Endothelial Cells, Human, Nystatin, Vimentin, Treatment, Cells, Escherichia, Escherichia Coli, Infections, Patient, Bacterial Meningitis, Blood, Blood-brain Barrier, Meningitis, Report, Infection, Bacteria