Huang,Pei-Qiang

Institution: Xiamen University, China

Top Collaborators: Ye JL, Zhang HK, Huo HH, Xia XE, Zheng X, Wang AE, Ruan YP, Luo SP, Guo LD, Gao LH, Li S, Wang YH, Lin GJ, Chen GY, Xiang YG, Wang XW, Liu WJ, Xu CP, Xiao ZH, Zhuo BQ

Research Interests: Alkylation, Work, Amines, Reagents, Lactones, Acetals, Alkaloids, Pyrrolizidine Alkaloids, Acids, Alcohols, Amino Acids, Amino Alcohols, Methylation, Piperazines, Report, Skeleton, Imines, Biosynthetic Pathway, Literature, Minor