Huang,De-Jia

Institution: Sichuan University, China

Top Collaborators: Chen M, Liu XJ, Wei JF, Xu YN, Peng Y, Chai H, Li Q, Yan SD, Liu W, Ren X, Wang XQ, Zhao ZG, Zhang C, Luo XL, Chen CL, Xin HB, Zhang HY, Jiang W, Liu JY, Li Y

Research Interests: Artery, Role, Disease, Patients, Calcitonin, Gene, Infarction, Acute Coronary Syndrome, Risk, Syndrome, Coronary Artery, Coronary Artery Disease, Cytochrome, Cytochrome P450, Blood, Blood Pressure, Calcitonin Gene-related Peptide, Calcitonin Receptor, Calcitonin Receptor-like Receptor, Creatine