Huang,Cheng Zhi

Institution: Southwest University, China

Top Collaborators: Li YF, Zhen SJ, Liu Y, Wang J, Li CM, Zhao XJ, Liang LJ, Zhan L, Chen LQ, Xiao SJ, Liu ZD, Hu PP, Wang Y, Peng L, Ling J, Zhao HX, Sang Y, Zhang L, Zhang P, Zhu HY

Research Interests: Gold, Fluorescence, Light, Nanoparticles, Silver, Concentration, DNA, Human, Ions, Absorption, Color, Carbon, Sensitivity, Nanoparticle, Adenosine, Anions, ATP, Guanosine, Mercury, Graphene