Hu,Shi Rong

Institution: Zhangzhou Normal University, China

Top Collaborators: Zhang CF, Zhang LZ, Zhang B, Chen H, Yu H, Weng W, Wang M, Wang J, Lan XY, Guo YK, Zhang ZY, Yang DY, Qu YJ, Hua LS, Chen JH, Zhao M, Xing HT, Guo HX, Wang X, Li GP

Research Interests: DNA, DNA Sequencing, Methods, Mutations, Regulation, Sscp, Tyrosine, Sodium, Gene, Glycine, Keratin, Keratin-associated Proteins, Polymerase Chain Reaction, Proteins, Research, Allele, Association, Axis, Body Weight, Breeding