Hu,He-sheng

Institution: Qianfoshan Hospital of Shandong Province, China

Top Collaborators: Yan SH, Cheng WJ, Chen MY, Xue M

Research Interests: Atrial Flutter, Coronary Sinus, Ecg, Electrocardiogram, Procedure