Hu,Da-Yi

Institution: Peking University People's Hospital, China

Top Collaborators: Liu ZZ, Fang F, Zhang XM, Zhu ZS, Luo YW, Lin S, He XY, Tian NL, Zhuang SW, Fang WY, Li XM, Chen YD, Liu ZM, Sun XW, Chen Y, Wei M, Han ZQ, Shan SJ, Yan WD, Kan J

Research Interests: Cardiomyopathy, Genetic Heterogeneity, Heterogeneity, Hypertrophic Cardiomyopathy, Accounting, Atrial Septal Defect, Chinese, Disease, Family, Gene, Heart, Heart Disease, Mutation, Mutations, Play, Roles, Transcription Factors