Hu,Bao-Lan

Institution: Zhejiang University, China

Top Collaborators: Shen LD, Zheng P, Xu XY, Liu S, Lou LP, Chen P, He FZ, Zhou Y, Cheng DQ, Qin C, Liu WP, Jin RC, Yu JJ, Ma C, Yang GF, Zhang J, Chen H, Zhang QQ, Ji YX, Zhu Q

Research Interests: Nitrogen, Genes, Ammonium, Bacteria, Ammonia, Biomass, Concentration, Inhibition, Methanol, Ecosystems, PCR, rRNA Genes, Carbon, Methane, Acetic Acid, Analysis, Factor, Analysis, Variance, Glucose, PH, Variance Analysis