Hsu,Hsue-Yin

Institution: Tzu Chi University, Taiwan

Top Collaborators: Li CJ, Huang LH, Lin CN, Teng MM, Peng GS, Sheng WY, Hu HH, , Wei BL, Chen YC, Chu CY, Wang MH, Sheu LF, Yeh JI, Chao AC, Tseng HL, Chung CP, Chen CY, Liu CH, Tsai CH

Research Interests: Superoxide, Cells, Chinese, Patients, Agarose, Cell, Concentrations, Death, DNA, Oxygen, Superoxide Dismutase, Treatment, Apoptosis, Caspase-3, Membrane, Membrane Potential, Mitochondrial Membrane, Mitochondrial Membrane Potential, Mouse, Alteplase