Hong,Yi-Ren

Institution: Kaohsiung Medical University, Taiwan

Top Collaborators: Chou CH, Howng SL, Hsu CM, Loh JK, Lin CC, Hsu CY, Yang MC, Lieu AS, Wu CH, Chou AK, Wei CC, Hwang CC, Lung FW, Wang C, Liao HD, Lin RC, Tu WY, Kao TC, Lin FY, Cheng JT

Research Interests: Cells, Phosphorylation, Affect, Cell, Human, Retinoic Acid, Role, Hela Cells, Hybrid, Kinase, Screening, Yeast, Apoptosis, Axons, Beta-catenin, Catenin, Beta, Cyclin, Cyclin D1, Dendrites, N-cadherin