Hong,Yi-Ren

Institution: Kaohsiung Medical University, Taiwan

Top Collaborators: Chou CH, Howng SL, Hsu CM, Loh JK, Lin CC, Lieu AS, Wu CH, Chou AK, Wei CC, Hsu CY, Yang MC, Wang C, Liao HD, Lin RC, Tu WY, Kao TC, Lin FY, Cheng JT, Lee CI, Chio CC

Research Interests: Cells, Phosphorylation, Affect, Cell, Human, Retinoic Acid, Role, Hela Cells, Hybrid, Kinase, Screening, Yeast, Apoptosis, Axons, Beta-catenin, Catenin, Beta, Cyclin, Cyclin D1, Dendrites, N-cadherin