He,Zuo-Xiang

Institution: Chinese Academy of Medical Sciences and Peking Union Medical College, China

Top Collaborators: Tian YQ, Wang F, Zhang J, Fang W, Lv B, Yang MF, Wang DY, Sun XX, Zhao SH, Zhang XL, Lu MJ, Shen R, Lu JG, Qiao SB, Xiong CM, Yang YJ, Ni XH, Cai M, Xie BQ, Guo F

Research Interests: Spect, Patients, Perfusion, Emission Computed Tomography, Tomography, Myocardial Perfusion Imaging, Perfusion Imaging, Cardiomyopathy, Dilated Cardiomyopathy, Magnetic, Magnetic Resonance, Single Photon Emission Computed Tomography, Software, Angiography, Rest, Set, Goal, Magnetic Resonance Imaging, Chest, Embolism